ร่วมงานกับ “เราครอบครัว ไทยเมโทรโลยี”

บุคลากรที่เราค้นหา...

▶ มีคุณลักษณะเด่นในแบบของ “ไทยเมโทรโลยี่”
▶ เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous learning & developing)
▶ สร้างสรรค์และพัฒนางานที่รับผิดชอบ (Creative and enhancement)
▶ มีทักษะทางด้านสังคม (Social Relationship)
▶ มีทักษะและกระบวนการคิดที่มีเหตุผล (Logical Thinking) และเป็นระบบ (Systematic Thinking)
▶ การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง (Dynamic to Change)
▶ ความมีประสิทธิภาพภายใต้ความกดดัน (Effective under pressure)

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริษัทไทยเมโทรฯ  เปิดโอกาสให้ผู้จบใหม่ ผู้มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสายวิชาชีพต่าง ๆ ที่ชอบงานสนุก หลากหลายและท้าทายร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับความก้าวหน้าและรองรับการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัทด้วยนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกคนในทุกระดับ อาทิ

 1. การพัฒนาสายอาชีพรายบุคคลและเป็นมาตรฐาน
 2. การมอบหมายงานที่สนุก หลากหลายและท้าทาย
 3. ผลตอบแทนที่ดีและรางวัลที่มีประสิทธิภาพ
 4. ความมั่นคงในการทำงาน

สมัครงาน

คุณสามารถส่ง ประวัติ พร้อมรูปถ่าย หรือสมัครด้วยตนเองที่ …
Thai Metrology System Co.,Ltd (สำนักงานใหญ่)
807/27 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
แผนที่บริษัท คลิ๊กที่นี่
Phone: (02) 531-8148-52
Fax: (02) 531-8153-54

E-mail : info@thaimetrology.com

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Job Position

      – เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Dimension)

Job Description:

      – ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย

      – สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย

Location:

      – แผนที่บริษัท คลิ๊กที่นี่ (สำนักงานใหญ่ เซียร์รังสิต)

Applicant’s Qualification:

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต และปริญญาตรีด้านวิศวกรรม
 3. มีประสบการณ์ด้านงานขายจากธุรกิจส่ธุรกิจ (B2B) หรือเกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 4. ทักษะการสื่อสารดี มีจิตใจให้บริการ มุุ่งมั่นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้
 5. มีความรู้ด้านเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ หรือเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 7. สามารใช้ภาษาอังกฤษได้

Job Position

      – เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Scale)

Job Description:

      – ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย

      – สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย

Location:

      –แผนที่บริษัท คลิ๊กที่นี่ (สาขา: ดอนเมือง)

Applicant’s Qualification:

 1. เพศหญิง อายุ 25-32 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวช/ปวส ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรือออกบูธสินค้า ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 4. ทักษะการสื่อสารดี มีจิตใจให้บริการ มุุ่งมั่นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้
 5. มีความรู้ด้านเครื่องชั่งน้ำหนัก หรือเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้

Job Position

      – เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Calibration ) ฝ่ายสอบเทียบ

Job Description:

      – ติดต่อ นำเสนอขายงานสอบเทียบของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย

      – สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย

Location:

      – แผนที่บริษัท คลิ๊กที่นี่ (สำนักงานใหญ่ เซียร์รังสิต)

Applicant’s Qualification:

 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ด้านงานขายจากธุรกิจสู่ธุรกิจ (B2B) หรือเกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 4. ทักษะการสื่อสารดี มีจิตใจให้บริการ มุุ่งมั่นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้
 5. มีความรู้ด้านเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ, เครื่องชั่งน้ำหนัก หรือเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 7. สามารใช้ภาษาอังกฤษได้

Job Position

      – Service Dimension

Job Description

      – ติดตั้งผลิตภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

      – วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาและบริการหลังการขาย

      – สอนการใช้งานผลิตภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้า

      – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Location:

      – แผนที่บริษัท คลิ๊กที่นี่ (สาขา: เซียร์รังสิต)

Applicant’s Qualification:

 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปวช. สาขา เครื่องกลโรงงาน
 3. มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้กลุ่มสินค้าที่หลากหลาย ประเภท
 4. มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีจิตใจให้บริการ
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. office ได้
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 7. สามารถขับรถยนต์ได้ ( พร้อมมีใบขับบี่)

Job Position

      – Service Scale

Job Description

      – ติดตั้งผลิตภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

      – วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาและบริการหลังการขาย

      – สอนการใช้งานผลิตภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้า

      – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Location:

      – แผนที่บริษัท คลิ๊กที่นี่ (สาขา: ดอนเมือง)

Applicant’s Qualification:

 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปวช. สาขา เครื่องกลโรงงาน
 3. มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้กลุ่มสินค้าที่หลากหลาย ประเภท
 4. มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีจิตใจให้บริการ
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. office ได้
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 7. สามารถขับรถยนต์ได้ ( พร้อมมีใบขับบี่)

Job Position

      – Student Trainee

Applicant’s Qualification:

สนใจรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์แก่น้องๆ ให้รู้จักเครื่องมือวัดและเครื่องชั่งในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย

 1. นศ. ต้องการฝึกงานในช่วงปิดเทอม
 2. นศ. กำลังจะเรียนจบพร้อมหางานประจำ
 3. นศ. ที่ศึกษาหรือจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
  คณะวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา
  คณะบริการ ทุกสาขา
  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถทำงานที่ เซียร์ รังสิต หรือดอนเมือง

สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล ที่บริษัท ไทยเมโทรโลยี ซิสเท็ม จำกัด
โทร 02-531-8148-52
หรือ E-mail: info@thaimetrology.com

กรุณาแจ้งความประสงค์และรายละเอียดของคุณเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ยืนยันการส่งข้อความ