THAI METROLOGY SYSTEM CO., LTD.

เราจำหน่ายเครื่องมือวัด ด้านอุตสาหกรรม

VIDEO MEASURING MACHINE NON-CONTACT (9)

PROFILE PROJECTOR (9)

CMM (5)

ARM (5)

HARDNESS TESTER (22)

METALLURGICAL SPECIMEN (9)

CONTOUR-RONDNESS-SURFTEST (ACRETTECH) (7)

STEREO MICROSCOPE (12)

SMALL TOOLS (64)

VMM Non-Contact

เครื่องมือวัดขนาดชิ้นงาน 2 มิติ และ 3 มิติ แบบ ไม่สัมผัสชิ้นงาน โดยใช้กล้อง วัดจากภาพ หรือที่ทั่วไปเรียก Video Measuring Machine หรือ Video Measuring Scope วัดได้ทั้ง ความกว้าง ความยาว ความสูง เหมาะกับการใช้งานทั่วไป เช่นงาน molded plastic parts, machined parts, electronic assemblies, semiconductor packages, fiber optic components, disk media substrates, recording head die, semiconductor wafers, แม่พิมพ์, Auto-part, Stamping, Electronics, Tools, แบบยาง, แบบพลาสติก, Packaging, โรงกลึง, DI-CASTING METAL, PIPING, น็อต สกรู, JIG FIXTURE MACHINE PART, เครื่องมือแพทย์, JEWELER, SPRING, PRECISION, ผลิตวาว์แก๊ส, ชุบสี

Profile Projector

เครื่องวัดชิ้นงาน หรือตรวจสอบชิ้นงาน อย่างละเอียด แสดงเป็นชนิดแสงเงา เป็นเครื่องวัดชิ้นงานที่มีความแม่นยำสูง แตกต่างกับเครื่อง Video Measuring Machine ตรงที่ เครื่องนี้ตามหลักการแล้ว ฉายแสงออกมาเป็นขาวและดำ เท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับชิ้นงานของลูกค้าและปัจจัยหลักในการใช้เครื่อง เหมาะกับงานประเภท molded plastic parts, machined parts, electronic assemblies, semiconductor packages, fiber optic components, disk media substrates, recording head die, หรือ semiconductor wafers

Hardness Tester

เครื่องวัดความแข็ง หรือ Hardness Tester คือเครื่องมือที่ใช้วัดและทดสอบความแข็งของชิ้นงานโลหะ มีทั้งแบบพกพาและแบบตั้งโต๊ะ ตัวอย่างการนำไปใช้งาน เช่น งานควบคุมคุณภาพชิ้นงานโลหะ ใช้ทดสอบโลหะในคลังว่าเป็นเกรดเดียวกันหรือไม่ ทดสอบความแข็งของแม่พิมพ์ เป็นต้น

STEREO MICROSCOPE

กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ หรือสเตอริโอโมโครสโครป เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีส่วนประกอบของเลนส์ ที่ทำให้เกิดภาพแบบ 3 มิติ กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอชนิดนี้ นิมยมใช้ในการศึกษาวัตถุที่มีเล็กและไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้ ไม่สามารถแยกรายละเอียดได้ จึงจำเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอนี้ช่วยขยาย กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอรีโอ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมอื่นๆ หลากหลาย

Hardness Tester

เครื่องวัดความหยาบของผิว หรือ Roughness Tester คือเครื่องมือที่ใช้ทดสอบความหยาบของผิวชิ้นงานต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือใช้ทดสอบในงานที่มีการไส การตัด และ การกลึง หรือใช้ในห้องปฏิบัติการทางด้านงานโลหะจากการตัดขึ้นรูปโลหะมีความสำคัญต่อคุณภาพชิ้นงานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะงานที่ต้องการความละเอียดผิวสูง จึงต้องใช้เครื่องทดสอบความเรียบผิวในการวัดความหยาบผิวของชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่นงานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และแม่พิมพ์ปั้มโลหะ เช่น พั้นช์ ได ไดเซท ชุดไกด์โพสท์ รีเทนเนอร์ แวร์เพลท แผ่นเหล็กเจียรนัย เป็นต้น

เครื่องวัด 3 มิติ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ
CMM (COORDINATE MEASURING MACHINE)

เป็นเครื่องมือวัดละเอียดที่สามารถวัดชิ้นงานที่มีรูปร่างสลับซับซ้อนด้วยเครื่องเพียงเครื่องเดียว มีโปรแกรมที่มีความสามารถขั้นสูง ผู้ใช้สามารถออกแบบลักษณะการวัดได้เองปัจจุบันมีฟังก์ชั่นที่สามารถวิเคราะห์ผลการวัดที่ตอบสนองลักษณะของชิ้นงานที่เป็นไปตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตและมิติ อีกทั้งยังสามารถนำผลการวัดที่ได้จากเครื่อง CMM ไปเปรียบเทียบกับค่าที่กำหนดไว้ใน CAD ไฟล์ และยังสามารถแสดงค่าความแตกต่างระหว่างค่าที่อ่านได้จากเครื่อง CMM กับค่าจาก CAD ไฟล์รวมถึงสามารถตั้งโปรแกรมให้สามารถตรวจสอบชิ้นงานแบบอัตโนมัติ